top of page

Mon, Jul 15

|

Haifa

יום עיון בנושא מעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל: מבט מזוויות שונות

לנוכח משבר האקלים והאתגרים הגיאופוליטיים במזרח התיכון ובכלל, חשיבות המעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל ברורה. ביום שני 15.7.2024, נבחן את האתגרים, החסמים וההזדמנויות במעבר לאנרגיות מתחדשות במדינה מזוויות מרובות. נשמח לראותכם/ן Ignite The Spark

יום עיון בנושא מעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל: מבט מזוויות שונות
יום עיון בנושא מעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל: מבט מזוויות שונות

When?

Jul 15, 2024, 11:00 AM – 3:00 PM

Haifa, Technion - Israel Institute of Technology, Sderot David Rose, Haifa, 3200003, Israel

About the event

ביום העיון נבחן את האתגרים, החסמים וההזדמנויות במעבר לאנרגיות מתחדשות במדינה מזוויות מרובות.

להלן תוכנית הכנס:

10:45-11:00 - התכנסות

11:00-11:15 - ברכות פתיחה

  • פרופ”ח דוד איזנברג, הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך; תוכנית הלימודים הבין-יחידתית לתארים מתקדמים באנרגיה
  • אוהד שינדלר, ראש תחום אקדמיה, Ignite The Spark

11:15-12:00 - מבט ראשון: חסמים ורגולציה

  • ד”ר משה צור, אוניברסיטת חיפה: משק חשמלי אופטימלי באי אנרגטי דוגמת ישראל בשנת 2050

12:00-12:40 - מבט שני: משרד האנרגיה

  • טל אבישי, מנהלת אגף מדיניות ארוכת טווח ופרויקטים אסטרטגיים: תוכנית משק האנרגיה לשיקום ופיתוח חבל תקומה

12:40-13:15 - הפסקה, כיבוד ושתיה

13:15-13:45 - מבט שלישי: המגזר הפרטי - חברת אנלייט Enlight Renewable Energy

  • עמית פז, SVP הנדסה רכש והתקשרויות, מייסד שותף
  • ניב הדר, דירקטור הנדסה

13:45-14:45 - מבט רביעי: מחקרים לעיצוב עתיד האנרגיות המתחדשות בישראל מאת משתלמות לתארים מגיסטר ודוקטורט, בתוכנית הלימודים הבין-יחידתית לתארים מתקדמים באנרגיה (GTEP):

  • רינת עטיאס, קבוצת המחקר של פרופ’ יועד צור

"הערכת הקינטיקה של אלקטרו-זרזים באמצעות מודל פילוג זמני שהייה"

  • ענבל אופן-פולק, קבוצת המחקר של פרופ”ח דוד איזנברג

"דלקים חנקניים - כיצד נזרז את העתיד שאחרי עידן המימן?"

  • בר אבנרי, קבוצת המחקר של פרופ’ ויאצ'יסלב פרגר

"ממברנות ננו-פילטרציה מקומפלקסים פוליאלקטרוליטים לטיפול שלישוני במי שפכים"

14:45 - דברי סיום

Share this event

bottom of page